Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

a bmwszemuveg.hu honlap üzemeltetéséhez kapcsolódóan

Kérjük, a honlap használata, valamint az azon történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF), amely minden felhasználóra kötelező érvényű! A honlapon történő tartózkodással, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (a továbbiakban: webshop) igénybevételével ön az ÁSZF-ben, illetve az Adatkezelési Szabályzatban [http://bmwszemuveg.hu/adatkezelesi-szabalyzat/] foglalt tartalom, illetve keretek megértését és elfogadását jelzi, amelynek hiányában jogügylet nem kezdeményezhető, joghatás nem keletkezik.

Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbiakban jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeinken keresztül készséggel válaszolunk azokra.

Fenntartjuk a jogot továbbá a jelen ÁSZF részbeni vagy teljes módosítására a már megszerzett fogyasztói jogok sérelme nélkül, ezért kérjük rendszeresen kövesse figyelemmel annak tartalmát! A hírlevél funkciót igénybe vevő regisztrált felhasználóknak a módosítások rövid összefoglalását a hatálybalépés előtt megküldjük, amely időpontban az azzal kapcsolatos információk a honlapon is feltüntetésre kerülnek legalább 30 napos időszakra. A módosítással kapcsolatos tájékoztatások önmagukban történő áttekintése a teljes, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF megismerését nem teszi nélkülözhetővé.

A honlap működésére nézve a mindenkor hatályos tartalommal bíró ÁSZF az érvényes azzal, hogy a létrejött egyedi jogügyletre a jogügylet létrejötte napján hatályos ÁSZF alkalmazandó.

A jelen ÁSZF mindenkor érvényes és hatályos változata az alábbi linken érhető el: [http://bmwszemuveg.hu/aszf]

Szolgáltatói adatok

Szolgáltató megnevezése: Optogén Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 2013 Pomáz Orlovácz u. 21.

Szerződött szaküzlet: Szemüveg Stúdió 1039 Pünkösdfürdő utca 52-54. (a továbbiakban: szaküzlet)

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.13-06-050074

Adószám: 28290661-2-13

A szolgáltatás tárhelyét biztosító szolgáltató neve, székhelye, telephelye, valamint elérhetősége: DotRoll Kft. (1439 Budapest, Pf.: 663, adószám: 13962982-2-42, EU adószám: HU13962982, cégjegyzékszám: Főv. bír. 01-09-882068, domreg@dotroll.com, +36 (1) 432-3232)

NAIH azonosító: NAIH-75625/2014.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei munkanaponként 09.00-17.00 óra között

Telefon: +36309930440

e-mail: info@bmwszemuveg.hu

 

 

A honlap működése

1.      Általános keretek

1.1          Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett honlap, valamint webshop szolgáltatást a Szemüveg Stúdió, 1072 Pünkösdfürdő u. 20. szaküzletének vitelével párhuzamosan biztosítja. Bár a honlapról a szaküzletben való megjelenés, szemész szakorvosi, illetve optometrista által végzett vizsgálat eredményének hiányában is rendelhetőek optikai eszközök, de az azok jellegét, természetét meghatározó vizsgálatok illetve speciális tájékoztatás, a használat próba illetve betanítás kizárólag a szaküzletben biztosított lehetőségek. A Szolgáltató minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz mind működése, mind a jelen ÁSZF keretei között az egyedi igényeknek leginkább megfelelő termékek kiválasztásáért, valamint azok elkészítéséért, és a vevői elégedettséget kiemelt értékként kezeli.

1.2          A honlapot bárki szabadon látogathatja, ugyanakkor a webshop funkció igénybevétele regisztrációhoz kötött (lsd. 3-as pont, a regisztrált használó a továbbiakban: Felhasználó). Termékek rendeléshez a 3.4, a 4.5 pontban feltüntetett információk megadásán kívül szükséges, hogy a Felhasználó bankszámlával, esetlegesen on-line fizetésre alkalmas bankkártyával is rendelkezzen.

1.3          Valamennyi, a honlapon keresztül leadott megrendelés írásbeli szerződésnek minősül a Felhasználó valamint a Szolgáltató között. Szolgáltató a szerződéseket papír alapon nem iktatja, ellenben a rendelés valamennyi adatát elektronikus formában, belső ügymenetében rögzíti, és azt az Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli, illetve dolgozza fel. A rendelés adatainak visszakeresésére a felhasználói profil törlését követően kizárólag annyiban (idő, tartalom, adatkör) nyílik lehetőség, amennyiben az egyes jogszabályok – így különösen az adózási, és számviteli előírások – a Szolgáltatót egyes adatok megőrzésére kötelezik.

1.4          Szolgáltató megtesz minden ésszerű intézkedést az egyes adatbeviteli hibák elkerüléséért a felhasználói oldalon, ugyanakkor Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendelés során megadott adatok megfelelőségéért (különösen a 4.5-4.8 pontokban foglalt tartalom vonatkozásában) felelősséggel tartozik. A 4.6-4.8 pontban jelzett vizsgálati eljáráson kívül a Szolgáltató belső eljárási rutint az adatbeviteli hibák korrekciójára nem alkalmaz, így azon túlmenően a nem megfelelő körültekintéssel bevitt adatok megfelelőségéért felelősséget sem vállal.

1.5          Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

1.6          A honlap kizárólag magyar nyelven használható, amelynek során kizárólag magyar nyelven köthető szerződés.

1.7          A Felek a honlap működésével összefüggésben írásban folytatnak kommunikációt, amely minden esetben e-mail, vagy papír alapú. Az e-mail útján tett nyilatkozatokat mindkét fél érvényesnek, és annak kiküldését követő munkanapon hatályosnak fogadja el. Szolgáltató minden esetben vélelmezi, hogy az e-mail azon személy nyilatkozatát tartalmazza, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.      Termékek és szolgáltatások köre

2.1          A honlapon BMW márkájú szemüvegkeretek és napszemüvegek megtekintésére és azokat értékesítő üzletek keresésére nyílik lehetőség.

2.2          Az egyes termékek leírását azok adatlapja tartalmazza, valamint a honlap vonatkozó menüpontjában érhetők el.

2.3          A hatályos jogszabályok alapján egyes szemüvegkeretek gyógyászati segédeszköznek minősülnek.

3.      Profil regisztrációja és kezelése

3.1          A honlap használathoz nincs szükség regisztrációra, így a honlap nem kezel és nem tárol személyes információt a látogatókról. Emellett azonban használ úgy nevezett sütiket a felhasználói élmény javítása érdekében. Erről szóló részleteket lásd az Adatkezelési szabályzatban.

4.      Záró rendelkezések

8.1          A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi rendelkezések, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet tartalma az irányadó.

8.2          Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételével a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítását elősegítendő.

8.3          A honlap teljes tartalmát, az ahhoz kapcsolódó műszaki megoldásokat, valamint az ÁSZF-t és az Adatvédelmi Szabályzatot is szerzői jog védi. Jogosulatlan használatuk esetén a Szolgáltató jogi úton fellép.

8.4          Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a honlap elérhetősége és megfelelő működése érdekében minden ésszerű és eredményes lépést megtesz, de a működésből fakadó hibákért, és károkért (ide nem értve a fogyasztók tájékoztatására irányuló elemeket) felelősséget nem vállal. Bár a honlap biztonságára a Szolgáltató különös gondot fordít, és azt mindenkor kockázatmentes állapotban törekszik tartani, az internetes használat jellegéből fakadóan is javasolja a magas szintű biztonsági intézkedések megtartását (vírus-, és kéretlen küldemények figyelésére hivatott szoftverek, biztonsági frissítések telepítése és naprakészen tartása).

8.5          Jelen ÁSZF a bmwszemuveg.hu honlapra való kihelyezésétől, 2017.09.01-től hatályos.

 

 

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. További információ

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatának folyatásához kérjük kattints az Értettem gombra. Ha részletesebb tájékoztatást szeretnél, kattints a További információ gombra.

Bezár